BIP

2019-11-13 14:41:51Kontrole techniczne


Dokumentacja

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_15.06.2007.doc

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_internat_15.06.2007.doc

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_warsztaty_15.06.2007.doc

załącznik protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej_22.10.2009.doc

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_23.11.2009.doc

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_17.11.2010.doc

załącznik protokół przegląd technicznego instalacji i urzadzeń gazowych_28.11.2011.doc

załącznik protokół badania instalacji odgromowej_technikum_29.10.2008.doc

załącznik protokół badania instalacji odgromowej_zsz_warsztaty_29.10.2008.doc

załącznik protokol badania instalacji odgromowej_zsz_26.11.2009.doc

załącznik protokoł badania instalacji odgromowej_technikum_26.11.2009.doc

załącznik protokół badania instalacji odgromowej_zsz_26.11.2009.doc

załącznik protokół badania urządzenia piorunochronnego_warsztaty_10.11.2009.doc

załącznik protokół badania uziemienia odgromowego_warsztaty_10.11.2009.doc

załącznik protokół badania po remoncie_26.01.2011.doc

załącznik protokół z kontroli przewodów kominowych_21.08.2007.doc

załącznik protokół z kontroli przewodów kominowych_22.08.2008.doc

załącznik protokół z kontroli przewodów kominowych_9.07.2009.doc

załącznik protokół z kontroli przewodów kominowych_25.07.2012.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_internat_2008.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_technikum_2008.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_warsztaty_2008.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_zsz_2008.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_internat_2009.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_technikum_2009.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_warsztaty_2009.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_zsz_2009.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_technikum_2010.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_warsztaty_2010.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_zsz_2010.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_technikum_2011.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_warsztaty_2011.doc

załącznik Kontrola stanu technicznego budynku_zsz_2011.doc

załącznik Protokół przeglądu centrali wentylacyjnej_2011.doc

załącznik przegląd techniczny instalacji gazowych_25.10.2012.doc

załącznik protokół stanu technicznego_25.10.2012.doc

załącznik badanie instalacji ochrony ppoż urządzeń elektrycznych - 31.10.2012.doc

załącznik badanie ciśnienia i wydajności hydrantów_4.12.2012.doc

załącznik protokół stanu technicznego budynku_25.04.2013.doc

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_10.05.2013.doc

załącznik protokol z okresowej kontroli przewodow kominowych_25.07.13.doc

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_23.01.2014.pdf

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_22.01.2015.pdf

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_25.01.2016.docx

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_29.06.2016.docx

załącznik protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych_25.07.2016.docx

załącznik przegląd techniczny rynien i rur spustowych_15.09.2016.docx

załącznik protokół badań okresowych instalacji elektr. i pomiarów obwodów piorunochronnych_30.09.2016.docx

załącznik kontrola stanu technicznego obiektu_13.10.2016.docx

załącznik kontrola okresowa stanu technicznego obiektu_21.04.2016.docx

załącznik protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych_20.05.2017.docx

załącznik protokól przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_ 12.10.2017.docx

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_warsztaty _12.10.2017.docx

załącznik protokól przeglądu przewodów kominow_31.10.2017.docx

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_1_7.03.2018.docx

załącznik protokół przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych_2_7.03.2018.docx

załącznik protokół przeglądu przewodów kominowych_30.05.2018.docx

załącznik protokół z kontroli okresowej stanu technicznego budynku_11.10.2019.pdf

załącznik protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych_8.11.2019.pdf

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-11-13 14:41:51 Zmiana publikacji zs5
2 2019-11-13 14:41:39 Zmiana publikacji zs5
3 2019-11-13 14:39:44 Zmiana publikacji zs5


stronę wyświetlono 408 razy Artykuł wyświetlony 408 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.