BIP

2019-10-31 11:43:07Rozstrzygnięcie

Załącznik nr 6 do Regulaminu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie wyników postępowania

KTÓREGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYNOSI WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OD 6 000 DO 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES

Zespół Szkół nr 5 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 32 227 37 33

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA              -           dostawa sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół                                                              nr 5 w Tychach

 

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA           -           TOPFORM Sp.zo.o. 43-100 Tychy, ul.                                                                            Edukacji 7

 

UZASADNIENIE WYBORU                    - jedna ważna oferta mieszcząca się w wartości                                                                            zamówienia

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UZASADNIENIE FAKTYCZNE             -

 

 

 

 

PODPIS DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5

IMIĘ I NAZWISKO DATA I PODPIS    - 31.10.2019 r.  

                                                                          Marek Wac

 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-10-31 11:43:07 Zmiana publikacji zs5
2 2018-10-08 10:34:14 Zmiana publikacji zs5
3 2018-09-17 14:58:21 Zmiana publikacji zs5


stronę wyświetlono 658 razy Artykuł wyświetlony 658 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.