BIP

Załatwianie spraw

Sekretariat czynny:
codziennie 7:30 - 15:30,
sprawy uczniowskie: codziennie 10:45 - 13:00

Dyżury dyrekcji szkoły:
dyrektor mgr Marek Wac - poniedziałek 15:00 - 16:00
wicedyrektor mgr Jolanta Blachowska - wtorek 15:00 - 16:00
wicedyrektor mgr inż. arch. Agnieszka Furman - czwartek 15:00 - 16:00

Duplikaty:
legitymacje szkolne, identyfikatory, zaświadczenia dla uczniów - sekretariat szkoły, codziennie 10:45 - 13:00
duplikaty świadectw i zaświadczenia dla  absolwentów - pok. 9, codziennie 7:30 - 15:30

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-09-29 11:27:42 Zmiana publikacji zs5
2 2017-11-22 11:55:24 Zmiana publikacji zs7
3 2017-01-11 09:11:50 Zmiana publikacji zs5


stronę wyświetlono 2783 razy Artykuł wyświetlony 2783 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.