BIP

Informacje o jednostce

Dane teleadresowe:
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
43-100 Tychy, ul. Edukacji 11
tel: (32) 227 37 33, (32) 227 57 99, (32) 227 34 81
fax: (32) 227 37 33 wewn. 140
e-mail: zs5@oswiata.tychy.pl
strona internetowa szkoły: www.zs5.tychy.pl

NIP: 646-10-32-780
REGON: 000201187

Dyrekcja:
Dyrektor szkoły: mgr Marek Wac
Wicedyrektor szkoły: mgr Jolanta Blachowska
Wicedyrektor szkoły: mgr inż. arch. Agnieszka Furman


Jednostki wchodzące w skład Zespołu:
Technikum nr 4: (technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik mechanik)
Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia nr 2: (fryzjer, klasy wielozawodowe - zawody budowlane i usługowe)

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-09-29 11:26:20 Zmiana publikacji zs5
2 2018-09-04 15:17:47 Zmiana publikacji zs5
3 2017-12-15 15:15:16 Zmiana publikacji zs5


stronę wyświetlono 4878 razy Artykuł wyświetlony 4878 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.